BMETE91MX13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a nyelvmérnökségbe 2– Mondattan
A tárgy angol címe: 
Introduction to Language Engeneering 2 – Syntax
A tárgy rövid címe: 
BevNyelvmérn2
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.03.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nyelvek és automaták, programozási alapismeretek, minimális valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy MSc hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A természetes nyelvek, főként a magyar feldolgozásának problámái elsősorban mérnöki, megvalósíthatósági szempontból.
1. A természetes nyelvek típusai: izoláló, flektáló, ragozó nyelvek.
2. Többértelműség, a természetes nyelvek alaptulajdonsága.
3. A környezetfüggetlen nyelvtanok alkalmazása a természetes nyelvekre, és annak korlátai.
4. Kétszintű nyelvtanok: rag- és unifikációs nyelvtanok.
5. Mondattan - sorrendi és szabad szórendű szabályok a magyar nyelvben.
6. Igei és névszói kifejezések.
7. Pragmatika és a vonzatok szerepe a szintakszisban.
8. Statisztikai módszerek és korpuszok felhasználása a számítógépes nyelvészetben.
9. Gépi és géppel segített fordítások.
10. Szabály alapú, transzfer alapú, direkt és statisztikai fordítás.
11. A fordítáa minőségi problémái - minősítés módszerei.
12. "Gyenge" nyelvtanok: lapos, lokális és parciális szintaxis, ezek alkalmazásai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon. Mintafeladat készítése. Beszámoló egy választott témából.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-ben leírtak szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas Ernő/Naszódi Mátyás: Magyar nyelvű mondatok elemzése természetes nyelvű interfész céljából. SzTAKI-kiadvány, 1993
Naszódi Mátyás: Saját kiadatlan 100 oldalas jegyzetem.
Több magyar és angol nyelvű témába vágó cikk.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
15
Vizsgafelkészülés: 
15
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Naszódi Mátyás
Beosztás: 
nyugdíjas
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Vik Számtud És Infoelm Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: