BMETE921311

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika OBMK 2
A tárgy angol címe: 
Mathematics OBMK 2
A tárgy rövid címe: 
MatematikaOBMK2
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921501
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika OBMK
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Lángné dr. Lázi Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.05.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.06.06.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
egyváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező tárgy a VIK Egészségügyi mérnök képzésében
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Többváltozós függvények differenciálszámításának elemei.
Kettősintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Hármasintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Integráltranszformációk.
A vektoranalízis elemei.
Görbementi és felületmenti integrálok.
Divergencia, rotáció, Gauss - Osztrogradszkij tétel, Stokes tétel. Numerikus sorok.
Függvénysorok, hatványsorok. Taylor sor.
Fourier sor. Fourier transzformáció. Laplace transzformáció.
Parciális differenciálegyenlet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hallgatókkal egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szász Gábor: Matematika II-III.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
16
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Csató Tamásné
Beosztás: 
nyugd. adjunktus
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: