BMETE927208

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
A tárgy angol címe: 
Foundations of nonlinear system and control theory
A tárgy rövid címe: 
A NemlinRendszIr
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.13
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
lineáris rendszer- és irányításelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
PhD képzés tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Ismétlés: Lie-derivált, disztribúciók, co-disztribúciók, Lyapunov tétel. A lineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
2. Nemlineáris állapottér modellek, nemlineáris koordináta-transzformációk, zéró dinamika, speciális reprezentációs formák, linearizálás munkapont körül.
3. Nemlineáris irányíthatóság, megfigyelhetőség és stabilitás analízis
4. L2-gain, passzivitás, Hamiltoni rendszermodellek
5. Nemlineáris szabályozótervezés: feedback linearizálás, input-output linearizálás, direkt passziválás, loop-shaping szabályozás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kitűzött beadandó ház feladatok megoldása és beadása határidőre
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
vizsgaidőszak első hetének végéig
Konzultációs lehetőségek: 
hetente két óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Isidori: Nonlinear Control Systems, Springer, Berlin, 1995
van der Schaft: L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control, Springer, Berlin, 1996
K.M. Hangos, J. Bokor, G. Szederkényi: Analysis and Control of Nonlinear Process Systems, Springer, Berlin, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hangos Katalin
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztaki
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: