BMETE92MC11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika
A tárgy angol címe: 
Mathematics
A tárgy rövid címe: 
Matematika
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányi MA képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy – minél kevesebb technika részlettel – bevezetést nyújtson a felsőbb matematikába az előadások segítségével és egyéni cikkolvasás útján. A logikai, történeti és filozófiai kapcsolatokra fektetjük a fő súlyt.
Részletes tematika
A halmazelmélet és a logika alapfogalmai. A számfogalom áttekintése. Relációk és függvények. Műveletek, relációk és függvények közötti kapcsolatok. Függvényekkel végzett műveletek. Sorozatok, sorok. Konvergencia, határérték. Valós függvények határértéke és fol ytonossága. Valós függvények differenciálhatósága. Érintő. Deriválási szabályok. Függvénzviysgálat: monotonitás, szélsőértékek. Integrálás: primitív függvény, határoyott integrál. Az analízis alaptétele. Egyszerű differenciálegyenletek megoldása. Diszkrét dinamikai rendszerek. Egyszerű, kaotikus viselkedést mutató modellek. Gráfok és hálózatok. Algoritmusok. - Matematikai programcsomagok alkalmazásai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása, zárthelyik megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli és írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Heti fogadó órán, e-mailben folyamatosan, zárthelyik és vizsgák előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Előadó által kiadott szöveggyűjtemény és jegyzetek, web oldalak
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: