BMETE92MM06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Wavelet analízis
A tárgy angol címe: 
Wavelet Analysis
A tárgy rövid címe: 
WaveletAnalízis
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nguyen Xuan Ky
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fourier sorok, Fourier transzformáció
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Alkalmazott analízis szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A wavelet (hullámocska) segítségével függvényeket lehet felbontani különböző frekvenciájú komponensekre, amellyel minden komponens a neki megfelelő felbontásban vizsgálható. A wavelet-transzformáció a függvény előállítása waveletekkel, melyek egy véges hosszúságú vagy gyorsan
lecsengő hullám (az anya-wavelet) átskálázott és eltolt példányai. A wavelet-transzformációnak számos előnye van a szokásos Fourier- transzformációval szemben pl. szakadásos vagy éles csúcsokkal rendelkező függvények felírásakor illetve véges, nem-periodikus vagy nemstacionárius jelek felbontásánál. A kurzusban megvizsgáljuk mindennek elméleti hátterét és bemutatunk több alkalmazást.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 félévközi zárthelyi
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetve, szükség szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
C. Chui: Wavelet Theory, Academic Press, Cambridge, MA 1991
I. Daubechies: Ten lectures on wavelets, SIAM, Philadelphia, PA, 1992
H.G. Stark: Wavelets and Signal Processing, Aschffenburg, 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Miklós
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Dr. Nguyen Xuan Ky
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: