BMETE92MM37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
A tárgy angol címe: 
Miscellaneous Topics in Quantum Information Theory
A tárgy rövid címe: 
VálFejKvantumInfoElm
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.10.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.10.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra. Előnyt jelent a kvantummechanika vagy a klasszikus információelmélet alapfogalmainak ismerete, de nem elvárás.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzusban a modern kvantum Shannon-elmélet legfontosabb eredményeiből válogatunk, a következő témákhoz kapcsolódóan: Klasszikus és kvantum információ továbbítása kvantum csatornákon, Holevo kapacitás, koherens információ. Összefonódottsággal segített kommunikáció, összefonódottság megosztása és konverziója. Csatornák szimulációja. Állapot újraeolsztás, állapot kombinálás. Állapotok becslése, kvantum Fisher-információ és alkalmazásai. Kvantum entrópiák és divergenciák, matematikai tulajdonságaik, és alkalmazásaik a kvantum-információelméletben. Hibamentes kvantum kommunikáció, kvantum gráfok, kvantum kromatikus szám. Kvantum játékok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mark M. Wilde: From Classical to Quantum Shannon Theory; Cambridge University Press, 2013.
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012
Masahito Hayashi: Quantum Information Theory, 2nd ed., Springer 2017
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós