BMETE92MM42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Klasszikus- és kvantum-információelmélet
A tárgy angol címe: 
Classical and Quantum Information Theory
A tárgy rövid címe: 
KlasszikusÉsKvantumInfoElm
4
0
0
f
Kredit: 
6
Kizáró tantárgyak: 
Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből BMETE92MM37
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2021.01.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2021.02.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Erős lineáris algebrai alapok. Funkcionálanalízis és kvantummechanika alapjainak ismerete előny, de nem elvárás.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD képzéseken.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Klasszikus és kvantum valószínűségi modellek: állapotok, mérések. Összetett rendszerek, tenzorszorzat. Állapottranszformációk, teljesen pozitív leképezések reprezentációi.
2. Állapotok és csatornák megkülönböztethetősége, nyom norma és teljesen korlátos nyom norma, adaptív stratégiák.
3. Állapotok és csatornák aszimptotikus megkülönböztethetősége, Rényi divergenciák.
4. Forráskódolás (tömörítés) és entrópia.
5. A termodinamika matematikai alapjai: Gibbs-állapotok, passzív állapotok, majorizáció.
6. Információtovábbítás klasszikus-kvantum csatornákon.
7. Hibamentes kommunikáció, gráfkapacitás.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok teljesítése heti rendszerességgel és a félév végén beszámoló egy kiadott cikkből
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.S.Holevo: Probabilistic and statistical aspects of quantum theory, North-Holland 1982
A.S.Holevo: Quantum Systems, Channels, Information, De Gruyter 2012
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
72
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Matolcsi Máté