BMETE937306

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Globális optimalizálás
A tárgy angol címe: 
Global Optimization
A tárgy rövid címe: 
GlobálOptim
1
0
1
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
nincs ilyen
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.01.23.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.02.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK PhD választható tárgy -- a globális optimalizálás modelljeinek, algoritmusainak és szoftvereinek megismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés, az előadás célkitűzése, hallgatói igények felmérése. Operációkutatási, optimalizálási modellek és megoldási eljárások.
A nemlineáris és a globális optimalizálás jelentősége. Hagyományos (lokális) nemlineáris optimalizálási eljárások. A globális optimalizálás modellje és annak speciális esetei.
Egzakt és heurisztikus globális optimalizálási eljárások.
Modellezési környezetek.
Globális (és lokális) nemlineáris optimalizálási szoftver implementációk. Szoftver bemutatók.
Modellezési javaslatok és a megoldó kódok hatékonyabb működését megvalósító beállítási módok. Az optimalizálási szoftverek numerikus tesztjei és értékelési módjai.
A globális optimalizálás létező és perspektivikus alkalmazási lehetőségeinek áttekintése, illusztratív esettanulmányok . Hivatkozások és további információ források.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
hallgatónként egy-egy algoritmus, szoftver egyéni feldolgozása a társak és az oktató segítségével
Pótlási lehetőségek: 
az általános előírásoknak és szokásoknak megfelelően (TVSz)
Konzultációs lehetőségek: 
Hetente a rendes konzultációs órán és/vagy interneten keresztül
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pintér, J. Global Optimization in Action, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1996.
Pintér, J. honlapja
Pardalos, P.M. and H.E. Romeijn, Handbook of Global Opti,ization, Volumes 1-2., Kluwer Academic Publishers, 2002.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
22
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szántai Tamás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: