BMETE937307

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optimalizálási modellek és módszerek
A tárgy angol címe: 
Models and Methods of Optimization
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.06.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
operációkutatás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus doktorandusz képzés választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Primál-duál logaritmikus büntetőfüggvényes módszer különböző variánsait és azok komplexitási eredményeit tárgyaljuk lineáris komplementaritási- és pozitív szemidefinit optimalizálási feladatokra.
Gráfelméleti kombinatorikus optimalizálási problémák (klikkek, színezések, optimális útvonalak). Kínai postás és utazó ügynök típusú alkalmazások. Ütemezések elmélete (klasszikus megközelítések és online algoritmusok). Diszkrét geometriai optimalizálások. Sztochasztikus optimalizálási modellek és módszerek vízügyi, pénzügyi és egyéb alkalmazásokkal.

Tankönyvek:
Terlaky Tamás et al: Nemlineáris optimalizálás, Operációkutatás No. 5, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Kiadó, BCE, 2004. Frank András: Connection in combinatorial optimization, Oxford Press, 2011.
Fiala Tibor: Kombinatorikus optimalizálás, Operációkutatás No. 10, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Kiadó, BCE, 2010.
William T. Ziemba and Raymond G. Vickson eds, Stochastic Optimization models in Finance, World Scientific,New Jersey, 2006. Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. Műegyetemi Kiadó 1998.
Leindler László: Analízis, Polygon, 2001.
Prékopa András: Stochastic Programming, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 házi feladat és egy beszámoló kiadott anyagból
Pótlási lehetőségek: 
vagy a házi feladat, vagy a beszámoló a pótlási héten pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy oktatóinak heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Terlaky Tamás et al: Nemlineáris optimalizálás, Operációkutatás No. 5, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Ki adó, BCE, 2004.
Frank András: Connection in combinatorial optimization, Oxford Press, 2011.
Fiala Tibor: Kombinatorikus optimalizálás, Operációkutatás No. 10, szerkeszti Komáromi Éva, Aula Kiadó, BCE, 2010.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Illés Tibor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: