BMETE937308

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciálegyenletek és bifurkációk 1
A tárgy angol címe: 
Differential Equations and Bifurcations 1
A tárgy rövid címe: 
DiffegyBifurk1
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
Bifurkációk (BMETE931894)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Márton
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.05.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika A1 és A2
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
PhD képzés tantárgya (mérnök-doktorandusz hallgatók számára)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elemi analízis és lineáris algebra néhány alapfogalmának és eredményének áttekintése (polinomok stabilitása, vektoro és mátrixok:
sajátértékek, (általánosított) sajátvektorok, stabilitás, Jordan-féle normál alak, mátrix exponenciálisa, kvadratikus alakok: főtengely-tétel, vektor- vektor-függvények deriválása: Taylor-formula, paraméteres integrálok, implicit függvényre vonatkozó tétel).
Differenciálegyenletekkel kapcsolatos alapvető fogalmak (megoldások létezése és egyértelműsége, iránymező, fáziskép) . Elemi megoldási módszerek (szeparábilis, homogén, lineáris, Bernoulli-, Riccati-, egzakt egyenletek).
Lineáris rendszerek (a megoldáshalmaz szerkezete, homogén és inhomogén egyenletek megoldása, magasabbrendű lineáris egyenletek, Laplace-
transzformáció).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
.két zárthelyi dolgozat megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
egy szóbeli vizsga letétele
Pótlási lehetőségek: 
Mindent lehet pótolni a TVSZ betartásával
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten van konzultációs lehetőség
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas Miklós, Kotsis Domokosné, Mile Károlyné: MATEMATIKA VIII (Differenciálegyenletek), Tankönyvkiadó, Budapest, 199 1.
Heuser, H.: Gewöhnliche Differentialgleichungen, Teubner, Stuttgart, 1991.
Tóth János, Simon L. Péter: Differenciálegyenletek, Typotex Kiadó, Budapest, 2005.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
2
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Sándor
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: