BMETE939302

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikatörténet
A tárgy angol címe: 
History of Mathematics
A tárgy rövid címe: 
MatTörténet
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921018
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis 3.
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE901919
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika B3
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE951190
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Val.szám 1.
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE902923
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Matematika B4
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Hujter Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.10.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Algebra, analízis, valószínűségszámítás.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A TTK Matematikus és Mérnök-fizikus szakának szabadon választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés
2. Az ókori matematikáról
3. Középkori matematika
4. Az újkori matematika kezdetei
5. A kalkulus születése
6. Mátrixok és determinánsok
7. A variációszámítás kialakulása
8. Kalkulustól az analízisig
9. Komplex számok és komplex függvénytan
10. Euler és a modern számelmélet
11. Paradoxonok a valószínűségszámításban
12. Lehetetlenségi tételek
13. A társasjátékoktól a gazdasági viselkedésig
14. Csillagászat és matematika

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Simonovits, A. Bevezetés a matematika történetébe, jegyzet 2005 és számos hivatkozás
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
30
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Simonovits András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: