BMETE947202

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a tvisztor-elméletbe 2
A tárgy angol címe: 
Introduction to Twistor Theory 2
A tárgy rövid címe: 
BevTvisztor2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE947201
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Tvisztor1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Etesi Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.01.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.02.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analízis, Geometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikus ill. mérnök-fizikus hallhatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Példák tvisztor-terekre: R4, S4, CP2 tvisztor-terei.
A tvisztor-elmélet alkalmazásai: lineáris parciális differenciál-egyenletek megoldása, az Einstein- és a Yang-Mills-egyenletek önduális megoldásai. Gravitációs insztantonok.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
S.Willmore: Riemannian Geometry (Oxford), 1997
H. Wells, R.S.Wald: Twistor geometry and field theory (Cambridge), 1991
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
78
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. ETESI Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: