BMETE947203

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Algebrai topológia
A tárgy angol címe: 
Algebraic Topology
A tárgy rövid címe: 
AlgebraTopológia
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szenes András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.03.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciálgeometria, topologikus sokaságok elmélete
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus PhD képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sokaságok konstrukciói.
Kohomológia elméletek sokaságokon: de Rham és Cech kohomolółgiái. Csoporthatások. Ekvivariáns kohomológiák.
Vektornyalábok és karakterisztikus osztályok. Homogén sokaságok kohomológiái. A klasszikus geometria enumeratív problémái és karakterisztikus számok.
Bott reziduum tétele, ekvivariáns lokalizáció. Alkalmazások az enumeratív geometriában.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
BOTT, TU: Differential forms in algebraic topology
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
28
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szenes András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: