BMETE95AX14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Valószínűségszámítás Plusz
A tárgy angol címe: 
Probability Theory Plus
A tárgy rövid címe: 
ValszámPlusz
1
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX07
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA3EO
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A valószinűségszámítás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építömérnöki Kar BSc fakultatív Elit képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Diszkrét valószínűségi változók általános jellemzői. Generátor függvény, Fontos diszkrét eloszlások és azok tulajdonságai. Kétváltozós diszkrét eloszlások jellemzése.
Folytonos valószínűségi változók általános jellemzői. Karakterisztikus függvény. Fontos folytonos eloszlások és azok tulajdon ságai. Kétváltozós folytonos eloszlások jellemzése.
A statisztika alapfogalmai, becsléselmélet (torzítatlan, konzisztens, stb.) momentum becslés, maximum likelihood becslés, konfidencia intervallum.
Valamely alkalmas programcsomag használata.
Statisztikai hipotézis vizsgálat. Statisztikai próbák. Paraméteres és nem-paraméteres próbák. Melyiket válasszuk? Eloszlás és sűrűségfüggvény becslés. Illeszkedés vizsgálat.
Függetlenség és homogenitás vizsgálat.
Korreláció és regresszió analízis.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kiadott feladatok beadása határidőre. Osztályzat a beadott megoldások minőségétől függ.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
Kéthetenként
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Reimann József: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika mérnököknek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egytemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: