BMETE95MM20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nemparaméteres statisztika
A tárgy angol címe: 
Nonparametric statistics
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Györfi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.06.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai statisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Sztoch. és Pü-mat. szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sűrűségfüggvény-becslés: Eloszlásbecslés, L1 hiba. Hisztogram. Magfüggvény becslés. Regressziófüggvény-becslés: Négyzetes hiba. Regressziófüggvény. Particiós, magfüggvényes, legközelebbi szomszéd becslés. Empirikus hibaminimalizálás.
alakfelismerés: Hobavalószínűség. Bayes döntés. Particiós, magfüggvényes, legközelebbi szomszéd módszer. Empirikus hibaminimalizálás. Portfólió-stratégiák: Log-optimalitás, empirikus portfólió-stratégiák. Tranzakció költség

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
L. Devroye, L. Györfi: Nonparametric Density Estimation, Wiley, 1985. Russian translation: Mir, 1988.
L. Devroye, L. Györfi, G. Lugosi: Probabilistic Theory of Pattern Recognition, Springer, New York, 1996
L. Györfi, M. Kohler, A. Kryzak, H. Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression, Springer, New York, 20
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Györfi László
Beosztás: 
Egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Matematika Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr Simon Károly (megbízott tanszékvezető)
A tantárgy adatlapja PDF-ben: