Kari Tanulmányi Bizottság

Elnök:
Dr. Prok István egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, MI
Tagok:
  • Dr. Babarczy Anna egyetemi docens, KTT
  • Dr. Fehér Titusz egyetemi docens, FI
  • HK által delegált 3 fő
Állandó meghívottak:
  • Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens, intézetigazgató, NTI (póttag)
  • Dr. Nagy Katalin egyetemi docens, oktatási igazgatóhelyettes, MI (póttag)
  • HK által delegált 3 fő (póttag)