Gyászhír

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Elhunyt Dr. Horváth Béla nyugdíjas egyetemi oktató, a Kármán Tódor kollégium egykori igazgatója. 83 éves korában váratlanul, a teniszpályán, sportolás közben érte a halál. Tele volt még tervekkel, éppen sítáborba készült rokonaival, barátaival.

Horváth Béla temetésén több mint százan jelentek meg, a Műegyetemről is sokan voltak ott, köztük Dr. Aszódi Attila dékán úr, aki a Gépészmérnöki Kar korábbi hallgatójaként lakott a Kármán Tódor kollégiumban. A temetésen a Természettudományi Kar nevében Dr. Moson Péter, a kar volt dékánja mondott nagyon személyes búcsúbeszédet.

Részlet a beszédből: "A Gépész-mérnökkari Matematika Tanszékén, majd a Természettudományi Kar Differenciálegyenletek Tanszékén tanított matematikát elsősorban gépészmérnök hallgatóknak. Ez az utóbbi évtizedekben 3 szemeszteren át 16 kreditpont értékben az egy és többváltozós analízis, lineáris algebra, Taylor, Fourier sorok, differenciálegyenletek és vektoranalízis témák oktatását jelentette.
Béla legendásan jóhírű tanár volt. Félévszázad alatt gépészmérnök hallgatók generációit tanította, nevelte. Munkássága fő része még az internet előtti korra esett, de azért így is találni a neten információt róla. Egy értékelés szempontjai szerint az 5-ös skálán mindenből 4 feletti értékeket kapott, a legjobb 4,71 a segítőkészsége volt. Ugyanitt egy szóbeli vélemény: „Zh előtt életmentő”. Ö megfelelt a jelenkor elvárásainak, azaz az óratartáson túl esténként, hétvégeken is konzultált, elérhető volt. Munkásságát karunk, a BME TTK 2007-ben a „Kar Kiváló oktatója” kitüntető címmel ismerte el."