Plazmafluktuációk hatása nyalábemissziós spektroszkópiában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Effect of plasma fluctuations on BES measurements
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2023/24/2.
Témavezető: 
Név: 
Asztalos Örs
Email cím: 
asztalos@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
NTI
Beosztás: 
Adjunktus
Hallgató: 
Név: 
Nagy Gergely Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
Elvárások: 
Python programozási nyelv
Leírás: 
A sűrűség fluktuációk mérése és meghatározása a megközelítőleg 150 millió °C fokos, mágnesesn összetartott fúziós plazmákon végrehajtott mérések egyike. A sűrűségfluktuációk dinamikája alapján következtetni lehet a fúziós plzamákban kialakuló transzport mechnizmusok fizikájára. Erre a célra alkalmas eszközök egyike, a nyalábemissziós spektroszkópia (BES) [https://doi.org/10.13182/FST08-A1678], amely a plazmába lőtt, nagyenergiás, semleges atomnyaláb a plazmába hatolása során keletkezett fényválaszból származtat sűrűség információt illetve annak fluktuációit. A sűrűség meghatátozás szerves része a nyaláb behatolásának modellezése, amely a ráta-egyenletrendszer megoldásával történik [https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4764564]. A rátaegyenletrendszer megoldása határozza meg a nyalábatomok behatolása mentén, az atomok gerjesztett szintejeinek a betöltöttségét, amely a fényválaszt adja.
A hallgató feladata egy fluktuáció válasz implementálása a RENATE-OD [https://github.com/gergopokol/renate-od] BES modellező kód infrastrukturájába amely meghatátozza a mérési eljárás válaszát individuális sűrűségfluktuációkra ezáltal lehetőve téve azok direkt tanulmányozását. A hallgató elsődleges feladata egy részletes érzékenységi vizsgálat a fluktuáció válaszfüggvény linearitásával kapcsolatban. Továbbá a hallgató feladata a hőmérséklet fluktuációk hatásának vizsgálata a válaszfüggvényre nézve. Ezek ismeretében a hallgató egy direkt visszaállító eljárást implementál ami a válaszfüggvény inverze és sűrűségfluktuációkat származtat fényfluktuációkból.
Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva