BMETE11AX54

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető Fizika M
A tárgy angol címe: 
Introductory Physics M
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Matematikai alapok (differenciál- és integrálszámítás alapjai)

 

2. Kinematika (1D mozgás: sebesség, gyorsulás, elmozdulás stb.)

3. Kinematika (2D és 3D mozgás: sebesség, gyorsulás, elmozdulás stb.)

4. Dinamika (mozgásegyenlet, Newton-axiómák, erők, mozgástörvény)

5. Munka, energia (mozgási energia, munka, teljesítmény, munkatétel)

6. Potenciális energia (energiamegmaradás, disszipatív erők, konzervatív erők stb.)

7. Pontrendszerek (impulzusmegmaradás, ütközések stb.)

8. Forgó és gördülő mozgás (mozgásegyenlet, perdületmegmaradás, forgási energia)

9. Rezgések (harmonikus rezgés, csillapított és kényszerrezgés, rezonancia stb.)

10. Hullámtan (hullámterjedés, állóhullámok, Doppler-effektus, hangintenzitás stb.)

11. Hidrosztatika és hidrodinamika (nyomás, Pascal-törvény, Bernoulli-törvény stb.)

12. Fenomenologikus termodinamika (ideális gáz, termodinamika 0. és 1. főtétele stb.)

13. Kinetikus gázelmélet alapjai (átlagsebesség, ekvipartíció tétele, belső energia stb.)

14. Hőerőgép, hűtőgép, hőpumpa, entrópia, a termodinamika 2. főtétele stb.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 darab zh megírása, legalább 70%-os jelenlét.
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszakban van lehetőség mindkét zh pótlására.
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlatvezetővel való egyeztetés szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A gyakorlatok vázát képező feladatsorok elérhetősége a Fizikai Intézet honlapjáról.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt József
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András