Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Piezoelektromos nitrid vékonyrétegek Dr Nguyen Quoc Khánh Energiatudományi Kutatóközpont Dr Halbritter András
Név: 
Binderiya Oyunbolor
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2020/21/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia berendezés fejlesztése és ODMR vizsgálatok kvantumbit jelölt anyagokon Kollarics Sándor Fizika Tsz. Dr. Simon Ferenc
Név: 
Koltai Kristóf
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kapilláris-csőben létrehozott immunfluoreszcens válaszreakció kimutatására szolgáló összeállítás érzékenységének növelése a detektáló ág optikai rendszerének optimalizálásával Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Antal Zsombor
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Szupravezetőbeli spin- és töltéskorrelációk elméleti vizsgálata Dr. Zaránd Gergely Attila Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Hajdú Csanád
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Hullámhossz-stabilizált lézerforrás kifejlesztése időben korrelált fotonpárok parametrikus előállítására alkalmas kristály optikai pumpálásához Erdei Gábor Fizikai Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bodrog Bertalan
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Monte-Carlo szimulációból származó idősorok spektrális elemzése Dr. Légrády Dávid NTI
Név: 
Sütő Máté
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A kétdimenziós CrI3 spin gerjesztéseinek vizsgálata Dr. Penc Karlo Wigner Kutatóközpont Simon Ferenc
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Periodikusan polarizált kálium titanil foszfát kristályban megvalósuló spontán parametrikus lekonverzió vizsgálata Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bíró Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Klasszikus és kvantum átképezhetőségi kérdések dr. Tasnádi Tamás Matematikai Intézet, Analízis Tsz. Szunyogh László
Név: 
Kolok István Baksa
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Grafénre leválasztott fémklaszterek elektronszerkezetének vizsgálata kvantumkémiai és szilárdtestfizikai módszerekkel Dr. Höltzl Tibor MTA-BME Számítógépvezérelt Kémia Kutatócsoport, Furukawa Electric Technológiai Intézet Dr. Gali Ádám
Név: 
Guba Márton
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2020/21/2.
Sokaság alapú kvantumbit műveletek realizációjának vizsgálata mágneses rezonancia módszerrel Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Jakab Dominik Barnabás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Nanogyémánt vékonyrétegek, mint színcentrum mátrixanyagok tulajdonságainak vizsgálata Himics László Wigner FK Csíkvári Péter
Név: 
Bodoky Lukács
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez Anda Gábor Energiatudományi Kutatóközpont Pokol Gergő
Név: 
Bélteki János Benjámin
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
A gép tanulási algoritmusok hatékonyságának vizsgálata a vizuális képminőséget befolyásoló paratméterek függvényében Dr. Légrády Dávid NTI
Név: 
Fekete Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Növényi levelek fluoreszcencia lecsengési idéjének in vivo vizsgálatát lehetővé tevő kompakt mérőfej megvalósítása és méréskiértékelési eljárások optimálása Dr. Lenk Sándor Atomfizika Tanszék
Név: 
Illés Levente
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
A GUARDYAN kód csatolása termohidraulikai megoldókhoz Dr. Légrády Dávid NTI
Név: 
Pázmán Előd
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Nemszeretem csoportok keresése hálózatokon Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Topa Lukács
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Nagy teljesítményű VVER blokk zónaolvadék csapdájának vizsgálata Csige András BME Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Wu Di Attila
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kvantumos összefonódottsági mintázatok vizsgálata kinematikus téren Dr. Lévay Péter Pál Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Boldis Bercel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Nanoáramkörök vizsgálata mikrohullámú környezetben Csonka Szabolcs Fizika Tanszék
Név: 
Havasi Gergely
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Nem stacioner állapotú mintasokaság statisztikai paramétereinek becslése és optimalizációja tranziens Monte-Carlo számításokhoz Légrády Dávid NTI
Név: 
Ferenczy Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Fúziós plazmákbna fellépő tranziens hullámok paramétereinek bizonytalanságbecslése Dr. Pokol Gergő NTI
Név: 
Vavrik Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A spektrumfelkeményedés hatásának csökkentése CT felvételeken Légrády Dávid NTI
Név: 
Rimai Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Üzemanyag- és grafitkazetták reaktivitásértékességének számítása az inverz kinetika módszerével Ványi András Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Czifrus Szabolcs
Név: 
Jeczkó Levente
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Növényi minták fotorendszereinek vizsgálata 3-hullámhosszú megvilágítással Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2020/21/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs ELTE Elméleti Fizikai Tanszék Kormos Márton
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Polimer mátrixba ágyazott arany nanoszerkezetek alkotta plazmonikus struktúrák modellezése és optimalizálása Veres Miklós Wigner Fizikai Kutatóközpont Mihajlik Gábor
Név: 
Pomlényi Kristóf
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Szupravezető nanovezetékek kapuzása Csonka Szabolcs BME TTK Department of Pysics
Név: 
Berke Martin
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Szupravezető korrelációk dupla nanopálcán alapuló áramkörökben Csonka Szabolcs BME TTK Department of Pysics
Név: 
Bodócs Mihály
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Folyadék állapotú növényi minták fluoreszcencia lecsengési idejének vizsgálatára alkalmas mérőrendszer továbbfejlesztése Dr. Lenk Sándor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Fázisváltó rezisztív kapcsolók fejlesztése. Pósa László BME Fizika Tanszék, EK MFA
Név: 
Sadaf Arjmandabasi
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Hullámhossz-stabilizált lézerforrás kifejlesztése időben korrelált fotonpárok parametrikus előállítására alkalmas kristály optikai pumpálásához D. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
A sine–Gordon modell véges hőmérsékleten: a fluktuáló felület módszer Márton Kormos Physics Institute / Department of Theoretical Physics
Név: 
Tóth Miklós
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Tórikus intraokuláris műlencsék beültetési bizonytalanságból fakadó képalkotási hibáinak vizsgálata D. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Kócziás Veronika
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Mágneses skyrmionok vizsgálata neutronszórás kísérletekkel Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Forrai Botond
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Sztochasztikus jelenségek rezisztív kapcsoló memóriákban Török Tímea Nóra Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Fehérvári János Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kavicsok jellemzőinek becslése mesterséges intelligenciával Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Varga Ádám Marcell
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kvantum-Internet és alkalmazásai Pályi András Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Guba Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Monte Carlo szimuláció alkalmazása a belső sugárterhelés meghatározásában Pázmándi Tamás Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratórium Zagyvai Péter
Név: 
Horváth Laura
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Grafén vizsgálata szuperáram mérésekkel Makk Péter Fizika tanszék
Név: 
Pápai Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más félvezetőkben atomi szintű szimulációs módszerekkel Dr. Thiering Gergő Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Csóré András
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Szociális tulajdonságok becslése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Ferenczy Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Járványterjedés modellezése hálózaton Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Blaskó Márk
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Kavicsok törésének szimulációja Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Lapított szemcsékből álló anyagok áramlásának modellezése Somfai Ellák Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Áramlási terek vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Erősen korrelált rendszerek vizsgálata tenzorhálózat-módszerrel Legeza Örs Wigner Fizikai Kutatóközpont/Erősen korrelált rendszerek „Lendület” kutatócsoport Zaránd Gergely
Név: 
x
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Erősen korrelált rendszerek vizsgálata tenzorhálózat-módszerrel Legeza Örs Wigner Fizikai Kutatóközpont/Erősen korrelált rendszerek „Lendület” kutatócsoport Zaránd Gergely
Név: 
x
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Modell alapú iteratív rekonstrukció fejlesztése hibrid Fixed Forced Detection – Monte-Carlo előrevetítés operátorral Légrádi Gábor 3DHistech Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Kvantumoptikai folyamatok modellezése optikai szálban terjedő fényhez csatolt atomokban Kis Zsolt Wigner Fizikai Kutatóközpont Dr. Maák Pál
Név: 
Trócsányi Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Légrády Dávid NTI
Név: 
Bartók Imre
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Relaxációs idők kvantitatív térképezése MR képalkotással Légrády Dávid NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Szuszceptibilitás-súlyozott képalkotás megvalósítása 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Módszer- és algoritmus-fejlesztés örvényáramok kompenzációjára 3T preklinikai MRI készüléken Dr. Sinkó József Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Mélytanulásos algoritmusok alkalmazása MR képek minőségének javítására 3T preklinikai MRI készüléken Kovács Ákos Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
2D anyagok heterostruktúráinak előállítása és vizsgálata Nemes-Incze Péter Energiatudományi Kutatóközpont Csonka Szabolcs
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
A Grad-Safranov egyenlet analitikus megoldásai Dr. Veres Gábor Nukleáris Technika Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron populáció önkonzisztens modellezésére Dr. Pokol Gergő NTI
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron keletkezésre Dr. Pokol Gergő NTI
Név: 
Lengyel Ferenc
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Kriogén pelletek vizsgálata Dr. Zoletnik Sándor Energiatudományi Kutatóközpont Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Plazmafilamentumok a Wendelstein 7X sztellarátorban Dr. Zoletnik Sándor Energiatudományi Kutatóközpont Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése fúziós plazmafizikai mérésekhez Dr. Anda Gábor MTA EK Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Mi van a forgó feketelyuk másik oldalán? Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Somodi Máté Soma
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Hosszú élettartamú gerjesztések kölcsönható térelméletekben Gábor Takács Department of Theoretical Physics
Név: 
Botond Nagy
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Vízhullámok nemlineáris dinamikája Takács Gábor Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Krasznai Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Topologikus töltéspumpálás rendezetlen kvantumláncokon Asbóth János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Takács Attila
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Topologikusan védett állapotok vizsgálata kvantumdrótok elméleti modelljein Asbóth János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Virág Barnabás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A DIAGNOSZTIKAI RÖNTGENBERENDEZÉSEK SUGÁRTERÉNEK DOZIMETRIAI VIZSGÁLATA Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Képíró Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
TÜDŐ SUGÁRSEBÉSZETI TECHNIKÁK DOZIMETRIAI ELEMZÉSE Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Tóth Tímea
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
GYERMEKEK SUGÁRTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK DOZIMETRIAI ELEMZÉSE Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szerbák Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
SUGÁRTERÁPIÁBAN ALKALMAZOTT CT ÉS CBCT BERENDEZÉSEKKEL KAPOTT KÉPFELVÉTELEK KVANTITATÍV ELEMZÉSE Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Geréd Eszter
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Szigetelőkben és félvezetőkben femtoszekundumos időskálán indukált áram mérése és modellezése. Hanus Václav Ultrafast nanooptics group, Wigner Fizikai Kutatóközpont Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2020/21/2.
Az időtükrözési szimmetria és a topológikus fizika Hetényi Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Gépi tanulással megvalósított Parallel Imaging rekonstrukció implementálása MRI képalkotáshoz Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Tenzorhálózat-algoritmusok hosszútávú kölcsönhatásokat tartalmazó kvantumrendszerekben Werner Miklós Antal BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Jánoki Mátyás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
3D MRI képalkotás megvalósítása 7T tesztkörnyezetben Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Kvantum-összefonódás vizsgálata rendezetlen spinrendszerekben Werner Miklós Antal BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
ML-EM alternatívák Monte-Carlo alapú SPECT rekonstrukcióhoz Zlehovszky Ádám Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Quantitative Susceptibility Mapping (QSM) megvalósítása klinikai MRI vizsgálatoknál Dr. Kozák Lajos Rudolf SE MR Kutatóközpont Dr. Légrády Dávid
Név: 
Blum Balázs
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Fogászati célú CT felvételek feldolgozása neurális hálók segítségével Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
Monte-Carlo alapú PET képrekonstrukciós szoftver konvergenciatulajdonságainak javítása Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2020/21/2.
A GUARDYAN kód számítási hatékonyságának növelése Légrády Dávid NTI
Név: 
Pukler Márton
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Kvantumrendszerek nem-hermitikus dinamikája Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kiss Roberta Zsófia
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Diffúziós és SP3 számítások pontosságának vizsgálata VVER reaktorproblémákon Dr. Kis Dániel Péter BME Nukleáris Technikai Intézet Babcsány Boglárka
Név: 
Maróti János Endre
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
Nem-hermitikus dinamika egyszerű kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
VVER benchmarkszámítások az SPNDYN végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Kis Dániel Péter
Név: 
Illés Gergely
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Szuperkritikus vízhűtésű kis moduláris reaktor zónakoncepciójának reaktorfizikai vizsgálata az SPNDYN végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. Czifrus Szabolcs
Név: 
Bertesina Zéno
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
Az S-Allegro teszt berendezés modellezése az Apros kóddal Csige András BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2020/21/2.
CT készülék geometriai kalibrációja távlatpontok meghatározásával Légrády Dávid NTI
Név: 
Posztós Nóra
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
A sűrű erősen kölcsönható anyag (neutroncsillag) tulajdonságai, szimulációk végzése a CBM detektorra Wolf György Wigner FK Kormos Márton
Név: 
-
Képzés: 
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2020/21/2.
Hidroakkumulátor modellek vizsgálata Csige András BME NTI
Név: 
Kardos Boldizsár
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2020/21/2.