Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE47MC34 (N)Agy - bajban
BMETE47MN33 (N)Agy - bajban
BMETE47A011 (N)Agy - bajban
BMETE47MN43 (N)Agy - bajban
BMETE90AX43 A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1
BMETE12AF26 A felületfizika alapjai
BMETE12AF32 A felületfizika alapjai
BMETE12MF41 A félvezető anyagok mérési módszerei
BMETE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE115304 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE12MF60 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE11BG16 A fizika kultúrtörténete kísérletekkel
BMETE925312 A fizika parciális differenciálegyenletei, alkalmazásokkal
BMETE12MF49 A fotonika alapjai
BMETE12MF81 A fotonika alapjai
BMETE919207 A halmazelmélet függetlenségi eredményei
BMETE159310 A hálózatok és a stabilitás
BMETE92AK18 A kanonikus felcserélési reláció algebrája
BMETE93MM12 A klasszikus mechanika matematikai módszerei
BMETE94MM11 A klasszikus mezőelméletek geometriája
BMETE947204 A klasszikus mezőelméletek geometriája 2
BMETE939300 A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
BMETE92AF55 A kvantumelmélet matematikai alapjai
BMETE47MC14 A látás idegrendszeri alapjai
BMETE91AM35 A matematika alapjai
BMETE92AX47 A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
BMETE919215 A matematika matematikája
BMETEAGBsMMMOD-00 A matematika módszerei
BMETE92AK26 A matematikai fizika egyenletei
BMETE119779 A MATLAB programozása
BMETE80AF25 A méréskiértékelés matematikai módszerei
BMETE80AF38 A méréskiértékelés matematikai módszerei
BMETE15MX28 A modern fizika eredményei és alkalmazásai
BMETE95AM33 A modern valószínűségszámítás eszközei
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai
BMETE927208 A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
BMETE80MFA1 A nukleáris leszerelés kérdései
BMETE80MF11 A nukleáris leszerelés kérdései
BMETE13MF02 A pályaintegrál módszer a fizikában
BMETE80MFAW A reaktorfizika numerikus módszerei
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai
BMETE92MC22 A számítástudomány alapjai MC
BMETE94AM30 A számítógépi geometria eszközei
BMETE949400 A tér formája
BMETE959308 A természetes nyelvfeldolgozás matematikai alapjai
BMETE90AX42 A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
BMETE47D122 A tudományos írásmű
BMETE47D122 A tudományos írásmű
BMETE12AF24 A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai
BMETE91AM49 A web matematikája

Oldalak