Fizikus mesterképzési (MSc) szak

     Képzés szintje: MSc

     Képzési idő: 4 félév

     Teljesítendő kredit: 120

     Képzési terület: természettudomány

     Képzési forma: nappali

    

 
Mintatanterv    Részletes információs portál a BME fizikus képzéseiről

Specializációk mintatantervei

Kutatófizikus
Nanofizika és anyagtudomány
Nukleáris technika
Optika és fotonika
Orvosi fizika (2024. szeptembertől új Orvosi fizikus MSc képzés indul helyette!)
 

Tanrend

a Tanrend melléklete: Idegennyelvi követelmények

Diplomatéma

Záróvizsga

Záróvizsga Bizottság (csak a listában szereplő elnökök és tagok választhatók a bizottságokba)

Felvételi az MSc szakra

A BME TTK - ragaszkodva a magas színvonalhoz- törekedik arra, hogy mesterképzései minél szélesebb hallgatói kör számára legyenek elérhetőek.

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

  • max. 45 pont - az előtanulmányok alapján számítható - ún. hozott pont, további
  • max. 45 pont érhető el a felvételi beszélgetésen és végül további
  • max. 10 pont kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével.

Archívum

Tanrend (érvényes volt 2023.07.31-ig)

Tanterv (Érvényes 2016. szeptember 1-től)

Tanterv (Érvényes 2010. szeptember 29-től)

Tanrend(PDF) (2017. április 26-ig)

Tanterv (2010. szeptember 29-ig)