BMETE12AF32

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A felületfizika alapjai
A tárgy angol címe: 
Introduction to Surface Physics
A tárgy rövid címe: 
AFelületfizikaAlapjai
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF21 VAGY BMETE13AF04 VAGY BMETE131072
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12AF26
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Homokiné Dr. Krafcsik Olga
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc Alk. fiz. spec. köt. vál. és MSc Nanotech.-anyagtud. spec. köt. vál. tárgya (2016)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy az előző félévekben elsajátított fizikai ismeretekre alapozva a hallgatók megismerkedjenek a felületfizikában használatos alapfogalmakkal, alapvető méréstechnikákkal és leggyakoribb alkalmazásokkal.Részletes tematika:Felületfizika: definíció és jelentőség. Jól definiált felületek, határfelületek és vékonyrétegek előkészítése. Vékonyréteg előállítási technológiák. Felületek, határfelületek és vékonyrétegek morfológiája és szerkezete, nukleáció, felületi szerkezet vizsgálati lehetőségei. Adszorpció a szilárdtest felületén: fiziszorpció, kemiszorpció. Tömbi és felületi diffúzió. Felületanalitikai mérési módszerek és összehasonlításuk.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
félévközi 2db zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval történt egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
H. Ibach: Physics of Surfaces and Interfaces
P. W. Atkins: Fizikai kémia I - III.
H. Lüth: Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
34
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Homokiné Dr. Krafcsik Olga
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: