BMETE11AX55

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1M
A tárgy angol címe: 
Physics 1M
A tárgy rövid címe: 
Fizika1M
3
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Papp Zsolt József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.06.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.06.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai fizikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Műszaki menedzser BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

 1.         Matematikai alapok (differenciál és integrálszámítás alapjai)
 2.         Kinematika (1D mozgás: sebesség, gyorsulás, elmozdulás stb.)
 3.         Kinematika (2D és 3D mozgás: sebesség, gyorsulás, elmozdulás stb.)
 4.         Dinamika (mozgásegyenlet, Newton-axiómák, erők, mozgástörvény)
 5.         Munka, energia (mozgási energia, munka, teljesítmény, munkatétel)
 6.         Potenciális energia (energiamegmaradás, disszipatív erők, konzervatív erők stb.)
 7.         Pontrendszerek (impulzusmegmaradás, ütközések stb.)
 8.         Forgó és gördülő mozgás (mozgásegyenlet, perdületmegmaradás, forgási energia)
 9.         Rezgések (harmonikus rezgés, csillapított és kényszerrezgés, rezonancia stb.)
10.        Hullámtan (hullámterjedés, állóhullámok, Doppler-effektus, hangintenzitás stb.)
11.        Hidrosztatika és hidrodinamika (nyomás, Pascal-törvény, Bernoulli-törvény stb.)
12.        Fenomenologikus termodinamika (ideális gáz, termodinamika 0. és 1. főtétele stb.)
13.        Kinetikus gázelmélet alapjai (átlagsebesség, ekvipartíció tétele, belső energia stb.)
14.        Hőerőgép, hűtőgép, hőpumpa, entrópia, a termodinamika 2. főtétele stb.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zh megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Pótzh-k, pótvizsgák
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Papp Zsolt József
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András