BMETE11MF16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai spektroszkópia
A tárgy angol címe: 
Optical Spectroscpy
A tárgy rövid címe: 
OptikaiSpektroszkópia
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kézsmárki István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, kvantummechanika, elemi szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elektron- és sávszerkezet meghatározására szolgáló kísérleti módszerek közül a tárgy az infravörös optikai spektroszkópiát illetve a fotoemissziós spektroszkópia egyes alkalmazásait kívánja bemutatni. Az előadás a fény-anyag kölcsönhatás tárgylásától indulva kísérleti eszközök bemutatásán keresztül betekintést kíván adni a szilárd testek optikai spektroszkópiájának aktuális, intenzíven kutatott területeibe.

Elektromágneses hullámok vákuumban és izotróp közegekben; komplex dielektromos állandó, határfelületek, reflektivitás és transzmisszió. Optikai vezetőképesség dipólus közelítésben; lineáris válasz elmélet, Kramers-Kronig reláció, összegszabályok. Fémek, szigetelők egyszerű optikai modelljei; Drude modell, Lorentz oszcillátor. Optikai fononok, elektron-fonon kölcsönhatás. Optikai spektrométerek: monokromatikus és Fourier transzformációs spektrométerek. Fotoemissziós spektroszkópia. Kölcsönható elektronrendszerek optikai vizsgálata: exciton gerjesztések,
fém-szigetelő átalakulás, szupravezetők. Mágneses-optika spektroszkópia és alkalmazásai.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
"Solid State Spectroscopy" H. Kuzmany (Springer, 1998)
"Solid State Physics: Problems and Solutions" L. Mihály and M.C. Martin (Wiley, 1996)
"Magneto-optics", S. Sugano and N. Kojima (Springer, 1999).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
62
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kézsmárki István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: