BMETE11MF18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Új kísérletek a nanofizikában
A tárgy angol címe: 
New Experiments in Nanophysics
A tárgy rövid címe: 
ÚjKísérletekNanofiz
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika alapjai, alapvető kvantummechanikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A nanométeres méretskálán az elektronok koherens viselkedése és kölcsönhatása, ill. az anyag atomi kvantáltsága számos új jelenséget eredményez. A kurzus ezen jelenségkörökbe kíván bepillantást nyújtani (elsősorban új kísérleti eredmények bemutatásán és szemléletes
megértésén keresztül) a következő témakörök ismertetésével: félvezető nanoszerkezetek készítése; nanovezetékek; interferencia-jelenségek nanoszerkezetekben; a zaj mint jel ; kvantált Hall effektus; kvantum dotok; szupravezető nanoszerkezetek, proximity effektus, atomi méretű és
molekuláris kontaktusok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadások rendszeres látogatása, kiadott órai anyagok és a kapcsolódó szakirodalom rendszeres olvasása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Felkészülés a vizsgára és annak sikeres letétele
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatosan
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
"Új kísérletek a nanofizikában" elektronikus jegyzet, és az abban megadott hivatkozások
S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge, University Press, 1997.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egytemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: