BMETE11MF19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Holográfia és alkalmazások
A tárgy angol címe: 
Holography and Applications
A tárgy rövid címe: 
HolográfiaAlk
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gyímesi Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc kötelezően válaszható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a holográfia elméletét, különböző megjelenítési és méréstechnikai technikáit és azok alkalmazási példáit mutatja be. Főbb témakörei:
holografikus képalkotás, hologramtípusok, gyakorlati holográfia, látványholográfiai és biztonságtechnikai alkalmazások, holografikus optikai elemek és memóriák, méréstechnikai alkalmazások (deformáció-, rezgés- és alakmérés; átlátszó tárgyak törésmutató-változásának mérése),
digitális holográfia. A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető általános optikai ismeretekre épít.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P. Harihartan: Optical Holography (Cambridge University Press, 1996)
H. M. Smith: Holographic recording materials ((Springer Verlag 1977),
U. Schnars: Digital Holography (Springer Verlag 2004)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gyímesi Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: