BMETE11MF27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Félvezetők fizikája 2
A tárgy angol címe: 
Physics of Semiconductors 2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
Félvezetők
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
fizikája I.
Kizáró tantárgyak: 
BME TE12MF24 - Félvezetők fizikája
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Csonka Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.02.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.04.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika és Kutató Fizikus szakirányainak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Félvezető heterostruktúrák elektrosztatikája: Reális GaAs/AlGaAs heterostruktúrák, geometriai- és kvantum kapacitás, árnyékolás
Félvezető nanostruktúrák elektrosztatikája: split-gate struktúrák kapacitív modellje
Spin-pálya kölcsönhatás 2 dimenziós elektrongázban: Dresselhaus és Rashba járulékok, Datta-Das spintranzisztor, spin relaxáció
Mágneses félvezetők: előállítás, minősítés, spintronika, multifunkcionális alkalmazások
Mezoszkopikus transzport alacsony dimenziójú félvezető rendszerekben: Diffúzív és ballisztikus transzport, a vezetés modelljei
Interferencia effektusok mezoszkopikus félvezető rendszerekben: Gyenge- és erős lokalizáció, kvantum-gyűrűk, Mach-Zender interferométer
Fázisvesztés mezoszkopikus félvezető rendszerekben: Összefonódás a környezettel, dekoherencia mechanizmusok
Elektron-elektron kölcsönhatás félvezető nanostruktúrákban: Kvantum dotok, elektron pumpa, nem-invázív töltésdetektálás és elektron számlálás Elektronikus zaj jelenségek mezoszkopikus félvezető rendszerekben: Zaj kvantum pontkontaktusokban, kvantum dotokban és diffúzív rendszerekben, kompozit fermionok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az előadások legalább 70%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ iránymutatásai szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
T. Ihn: Semiconductor Nanostructures
T. Heinzel: Mesoscopic Electronics in Solid State Nanostructures: an Introduction
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Csonka Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Csontos Miklós
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: