BMETE11MF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nanofizika szeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Seminar in Nanophysics 2
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF11
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AlkSzilfiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11AF09
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ElmSzilfiz
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF07
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ElmFiz2
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE15AF00
2.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE119300
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
UjKisNano
3.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11MF24
3.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
KomplexNano
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.06.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, szilárdtestfizika, félvezetőfizika és szupravezetés alapjai, mezoszkópikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc Kutatófizikus szakirány szabadon választható tárgya (szilárdtestfizika tárgycsoport)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A szeminárium a mezoszkópikus fizika, kvantum transzport, félvezető és szupravezető nanoszerkezetek vezetési tulajdonságai, s pintronika, molekuláris elektronika, kvantum dot fizika területeinek legújabb eredményeire összpontosít elsősorban kísérleti szemszögből.
A feldolgozásra kerülő témák megkövetelik az Új kísérletek a nanofizikában című (BMETE119300) vagy a Transzport komplex nanor endszerekben
(BMETE11MF24) című tárgyak anyagának ismeretét.

A tárgy célja a legújabb nanofizikai kutatási eredmények folyamatos nyomonkövetése. A szeminarium két részből áll, egy 25 perces journal klubból illetőleg egy 45 perces előadásból, melyeket közös diszkusszió követ.
A Journal klub során a hallgatók részletesen ismertetnek egy (max. két) cikket az előző héten megjelent tudományos közleményekből. A cikkek kiválasztását komoly irodalom elemzés előzi meg. Áttekintik a tudományterület vezető folyóiratainak (Physical Review Letters, Nature, Science, Nano Letters, Nature Physics, Nature Nanotechnology, arXiv/cond-mat …) legújabb számait (kb. 200cikk), ezek közül 10-15 db-ról rövid összefoglalót készítenek a szeminárium homepage-re és egy-kettőt részletesen bemutatnak prezentáció segítségével.
A hosszabb előadás célja egy adott problémakör részletes ismertetése. A szeminárium vezetők által összeállított irodalom ala pján (pl. 5-6cikk, összefoglaló cikkek) a hallgatók önállóan feldolgozzák az adott témakört, előadást készítenek belőle, amit prezentálnak a szemináriumon.

Mivel a szemináriumon az aktuálisan megjelent közlemények kerülnek feldolgozásra, így az őszi félévben futó Nanofizika szemin árium II. tárgy a tavaszi félévben futó Nanofizika szeminárium I. tárgy korábbi felvétele nélkül is teljesíthető.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 előadás megtartása kijelölt nanofizika témából, 2 alkalommal irodalom elemzés, összefoglaló készítés, 1-2 cikk részletes bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Physical Review Letters, Nature, Science, Nano Letters, Nature Physics, Nature Nanotechnology, arXiv/cond-mat
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
16
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Csonka Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: