BMETE11MF36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nanotechnológia és anyagtudomány
A tárgy angol címe: 
Nanotechnology and Materials Science
A tárgy rövid címe: 
NanotechnológiaÉsAnyagtudomány
3
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Csonka Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy a nanotechnológia és anyagtudomány terén a legfotosabb terndeket, gyártástechnológiákat és anyagvizsgálati módszereket ismerteti korszerű kutatási és fejlesztési eredmények példáin keresztül.Tematika:A nanofizika koncepciója, karakterisztikus méretskálák, a makroszkópikus tulajdonságoktól eltérő, meghökkentő jelenségek.Az anyag mikroszkópikus feltérképezése nanométeres skálán: pásztázó szondás módszerek, elektronmikroszkópia.Nanoszerkezetek gyártása "top-down" módszerekkel: foto- és elektronsugár-litográfia, rétegleválasztási és speciális megmunkálási módszerek.Nanoszerkezetek gyártása "bottom-up" módszerekkel: önszerveződő nanoszerkezetekFélvezető technológia, szilícium technológia, félvezető heteroszerkezetek, kétdimenziós elektrongáz. Legfontosabb informatikai és optikai alkalmazások.Új koncepciók az informatikában: spintronika, memrisztorok, molekuláris elektronika, kvantumelektronika.Anyagszerkezet feltrérképezése szóráskísérletekkel.Az anyag elektromos és rezgési tulajdonságainak vizsgálata optikai spektroszkópiai módszerekkel.Felületanalitikai módszerek.Modern anyagcsaládok (pl. szén nanoszerkezetek, multifunkcionális anyagok, kétdimenziós kristályok, …) és alkalmazásaik a korszerű szenzoroktól az orvostudományig.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
     
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vagy szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval történő megegyezés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadók által készített prezentációk
     
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Csonka Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: