BMETE12AF02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium 5
A tárgy angol címe: 
Physical Laboratory 5
A tárgy rövid címe: 
FizikaLabor5
0
0
4
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF09
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FizikaLabor3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Péczeli Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematika, spektroszkópia, elektrodinamika, optika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Félvezető optikai detektorok. Szilárdtestfelületek analízise Auger elektronspektroszkópiával. Anyagvizsgálat röntgendiffrakcióval. Rétegstruktúrák vizsgálata SIMS módszerrel. CD író-olvasó optikai rendszerének tesztelése. Szemcsekép méréstechnika. UV, látható és NIR spektroszkópia.
Klorofill fluoreszcencia. Gamma spektroszkópia félvezető detektorral (NT). Ismeretlen izotóp min.menny. meghatározása félvezető detektorral (NT). Neutron detektorok működése (NT). Termikus neutronfluxus meghatározása (NT). Késő neutron paraméterek vizsgálata, urán koncen tráció
meghat. (NT)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
lab. mérések elvégzése, jegyzőkönyvek készítése, lab.gyak.órákon szóbeli egyéni számonkérés
Pótlási lehetőségek: 
szorgalmi időszak utolsó hetében pótmérések elvégzése
Konzultációs lehetőségek: 
laboratóriumi órák alatt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
tanszéki segédlet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
42
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
112
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Péczeli Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: