BMETE12AF06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Programozás 3
A tárgy angol címe: 
Programming 3
A tárgy rövid címe: 
Programozás3
1
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEA025
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ASzámtechAlap
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF03
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Programozás2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sólyom András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Programozás., Programozás 2, Számítástechnika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Irodai programok (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access) magasszintű használata, különös tekintettel azok műszaki, tudomá nyos és gazdasági területen történő alkalmazására, beleértve a makrók programozását.
- Egyéb irodai programok Windowsos és nem Windows környezetben (OpenOffice, StarOffice).
- Nem irodai célú szövegfeldolgozás: Tex, LaTex, SED.
- A számítógép, mint intelligens programozható tudományos/mérnöki jegyzetfüzet (Matematikai programok, pl. MathCAD).
- Script nyelvek az internetes használatban: Perl, PHP, Python.
- Fejlett dinamikus WEB oldalak szerkesztés: CSS, JavaScript, Flash, Dream Weaver, AJAX, WEB 2
- Architektúra független programozás: Java, C#, .NET.
- Többszálú (multithreaded) programozás Windows és Linux alatt.
- Párhuzamos programozás, szuperszámítógépek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 ZH, félévközi feladatok beadása
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
Szükség esetén az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A fejlődés ezen a területen olyan gyors, hogy a nyomtatott szakirodalom nem tud vele lépést tartani, ezért folyamatosan
frissíteni kell. Felhasználunk internetes forrásokat és a mindenkor aktuálisan kapható jegyzeteket és könyveket, mint pl
R. Reinhardt, J. Lott: Flash 8 Action Script Bible; Kris Hadlock:WEB alkalmazások fejlesztése AJAX segítségével
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
56
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Sólyom András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: