BMETE12AF07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lézertechnika
A tárgy angol címe: 
Laser Technique
A tárgy rövid címe: 
Lézertechnika
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisérletiFizika3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lőrincz Emőke
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, matematika, optika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Fény és anyag kölcsönhatása, spontán emisszió, abszorpció, indukált emisszió. Koherens optikai erősítő. Gerjesztési módok a gyakorlatban. Az erősítés telítődése. Inhomogén és homogén erősítésű közegek eltérő tulajdonságai.
· Folyamatos és impulzusban való lézerműködés, erősítési és fázisfeltétel. Visszacsatoló rendszer: optikai rezonátor jellemzői, módusok meghatározása. Erősítés és Q-kapcsolás, móduscsatolás.
· Lézerfény tulajdonságai: sávszélesség, koherencia, irányítottság, fényesség.
· Lézertípusok: szilárdtest, félvezető, gáz, folyadék és egyéb lézerek.
· Lézeralkalmazások: ipari, orvosi, híradástechnikai, méréstechnikai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi a 7. és a 14. héten. A zárthelyik eredménye alapján megajánlott osztályzat.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A megajánlott osztályzat szóbeli javítása. Térítés ellenében a sikertelen ZH-k egyszeri javítása.
Pótlási lehetőségek: 
Igazolt hiányzás miatt elmaradt ZH egyszeri pótlása félév közben, illetve a vizsgaidőszakban.
Konzultációs lehetőségek: 
Zárthelyik előtt konzultáció előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bevezetés a modern optikába, III. kötet (050393 számú jegyzet)
Svelto: Principles of lasers
Tanszéki honlapról letölthető segédanyag.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
5
Felkészülés zárthelyire: 
25
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lőrincz Emőke
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: