BMETE12AF11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alkalmazott plazmafizika
A tárgy angol címe: 
Applied Plasma Physics
A tárgy rövid címe: 
AlkPlazmafizika
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiFizika3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hárs György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Plazma definíciója és jellemző paraméterek (Debye hossz, plazma frekvencia stb) Transzport folyamatok (sugárzás, vezetés, konvekció stb.)Plazma diagnosztika módszerei
Magas hőmérsékletű teljesen ionizált (fúziós )plazmák tulajdonságai
Fúziós energiatermelés távlatai
Gázkisülések (kishőmérsékletű, részlegesen ionizált plazmák) Gerjesztett és önfenntartó kisülés, Paschen törvény,
Alapvető kisülési formák (sötétkisülés, glimm, ív stb.) Ionizáció, rekombináció, gerjesztés, szabad úthossz
Felületi jelenségek (elektród folyamatok), Termikus elektron emisszió, Téremisszió
Töltött részecskék detektálása (Faraday serleg, elektron sokszorozók stb. )
Alkalmazások: (fényforrások, lézerek, ionforrások, plazmahegesztés, plazma reaktorok, CVD) Töltött részecskék manipulálására alkalmas berendezések
Energia analizátorok (párhuzamos síkú PPA, hengeres tükör CMA, fékezőteres RFA ) Tömeg analizátorok (lineáris, Dempster, Wien, TOF, kvadrupol, ioncsapda)
Centrális erőtér fókuszálása, Általános pályagörbe megfontolások, Vibrációs átlagerőtér

Követelmények szorgalmi időszakban: 
laborlátogatás, 1 ZH
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
Laborlátogatás alkalmával.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gas Discharge Physics, Raizer, Yu.P., Springer-Verlag, 1991
Plazmafizika fizikusoknak, Arcimovics, L.A., Szaggyejev, R.C., Akadémiai Kiadó, 1985
Fizikai elektronika (Elektron és ionoptikák) Dr. Hárs György Műegyetemi kiadó 1992 Jegyzet azonosító 05007
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
58
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hárs György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: