BMETE12AF17

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Programozás 2
A tárgy angol címe: 
Programming 2
1
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEA024
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Programozás
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sólyom András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Programozás, Számítástechnika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A C++ nyelv rövid története, a nyelv szintaktikus alapjai összehasonlítva a C nyelvvel ismertetés szinten. (default argumentumok, referenciák, fv túlterhelés, operátor túlterhelés, dinamikus memóriakezelés, hibakezelés, namespacek, objektumok, öröklődés, template -ek) Egy egyszerű
COMPLEX osztály tervezése és elkészítése. Osztályok és objektumok Az STLbeli "complex" osztály (template) és használata Egy COMPLEX elemekkel rendelkező MATRIX osztály tervezése és elkészítése. Sűrű és ritka mátrixok. Fix és dinam ikus memóriafoglalás. Hibakezelés. Unitér és Hermitikus mátrixok. Kész numerikus receptek C++-ban. Külső numerikus könyvtárak C++ -ban és használatuk, a "Numerical Recipes in C++"
könyvtár. Öröklődés. Objektum hierarchiák. Függvény és class templatek. Lineáris egyenletrendszerek megoldása (Gauss módszer, LU-
dekompozició, Jacobi és Gauss-Seidel iterációs módszerek) Mátrixtranszformációk. Sajátérték egyenletek. Interpoláció Gyors Fourier- transzformáció. Spektrumanalizátor Numerikus integrálás Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték feladatainak numerikus megoldása. Bolygómozgás. Radon transzformáció

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi feladatok beadása
Pótlási lehetőségek: 
Elmaradt feladatok pótlása a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban és helyen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A fejlődés ezen a területen olyan gyors, hogy a nyomtatott szakirodalom nem tud vele lépést tartani, ezért folyamatosan
frissíteni kell. Felhasználunk internetes forrásokat és a mindenkor aktuálisan kapható jegyzeteket és könyveket.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sólyom András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: