BMETE12AF18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Programozás 3
A tárgy angol címe: 
Programming 3
1
0
1
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEA025
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ASzámtechAlap
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF03
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Programozás 2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Sólyom András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Programozás, Programozás2, Számítástechnika Alapjai, C++
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Féléves témakör: Grafika programozás és képfeldolgozó programok C++-ban Qt-vel. Grafikus programok elméleti alapjai. Koordináta rendszerek, felbontástól független grafika. Miért a C++?, Miért a Qt? Qt alapok. Eseménykezelés, nem lineáris programfutás, Az első Qt program.
Tudományos számológép Qt-vel az ingyenes "CalcExpress" aritmetikai kiértékelő programmal. Op.rendszer független grafika grafikus könyvtárakkal (gd, cairo) Grafika a Qt-vel Objektum orientált grafikus alakzatkezelő, Real time FFT analizátor készítése. Általános programozás. Template használat a C++-ban. Képfeldolgozás. I. A nyílt forráskódú oprendszer független CImg ("Cool Image") template könyvtár.
Képfeldolgozás. II. Fényerő és kontraszt módosítás. Élkeresés, élesítés. Képfeldolgozás. II. Nagyítás és kicsinyítés (bilinear, bicubic, Lanczos,...)
Képfeldolgozás. III. Elforgatás, alakfelismerés, demosaicing. Szín reprezentáció és színtér meendzselés, ICC profilok. Verziókövetés és csoportmunka CVS, SVN.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi feladatok beadása, 1ZH
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH, elmaradt feladatok beadása
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval megbeszélt időpontban és helyszínen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A fejlődés ezen a területen olyan gyors, hogy a nyomtatott szakirodalom nem tud vele lépést tartani, ezért folyamatosan
frissíteni kell. Felhasználunk internetes forrásokat és a mindenkor aktuálisan kapható jegyzeteket és könyveket.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sólyom András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: