BMETE12AF20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika gyakorlat 2
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Experimental Physics 2
0
4
0
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Beleznai Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektromágnességtan, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Feladatmegoldás a Kísérleti fizika 2 tárgy témaköreiben.

A legfontosabb tárgykörök:
Elektromos erőtér. Elektromos áram. Mágneses erőtér. Elektromágneses indukció. Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hull ámok. Hullámoptika.

A feladatmegoldó gyakorlat a hallgatók igényei és tudásszintje szerint részben differenciált csoportokban foly ik. A számonkérés feltételei minden csoport számára ugyanazok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
a gyakorlati jegyet a félév során írt 2 sikeres zárthelyi + 1HF eredményének átlaga adja +jav részvétel a foglalkozások min. 70%-án
Pótlási lehetőségek: 
egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Kísérleti Fizika II. gyakorlat jegyzet (Fizipédia weboldalon található segédanyag)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Beleznai Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: