BMETE12AF23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizikai kísérletek tervezése és építése
A tárgy angol címe: 
Planning and Construction of Physical Experiments
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ujhelyi Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető számítástechnikai, elektronikai, mechanikai és anyagtudományi ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a fizikai kísérletek megvalósításának lépéseit a tervezéstől a kísérlet megépítéséig. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a fizikai kísérletek megvalósításához szükséges számítógépes programmokkal, a felhasználható eszközökkel és
elemekkel.

Részletes tematika:
Kísérletek tervezésének alapjai, modellezési és szimulációs módszerek. Kísérleti összeállítások alapelemei, műszerek. Kísérlet összeállításához szükséges eszközök, és azok tervezése, anyagválasztás, gyártás. Vizsgálati módszerek a felhasznált elemek tulajdonságainak meghatározásához. Mérés vezérlés, szabályzás. Kísérleti összeállítás beállítása, tesztelése.

A félév során egy konkrét feladat megoldásra kerül a kurzus hallgatóival közösen.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés alapján
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
16
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ujhelyi Ferenc
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: