BMETE12AF29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Vákuumfizika
A tárgy angol címe: 
Physics of Vacuum
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF22
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hárs György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A gázfázis törvényei, a vákuum fogalma. Transzportjelenségek gázokban.
Gáznemű és kondenzált anyag kölcsönhatása. Gyakorlati számítások.
Szivattyúk. Vákuum-mérők.
Vákuumrendszer méretezése és üzemeltetése. Vákuumtechnikai eszközök karbantartása és hibakeresése. Felületanalitikai alkalmazások.
Vákuumtechnikai gépelemek és anyagok.
Vákuumtechnikai speciális technológiák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kötelező laborlátogatás, beszámoló készítése, 1 ZH
Pótlási lehetőségek: 
1 pót ZH
Konzultációs lehetőségek: 
laboratóriumi órák alatt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Roth: Vacuum technology, Elsevier, 1982.
Carpenter: Vacuum technology, Hilger Bristol, 1983.
Kenczler Ödön: Vákuumtechnika, 1975.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hárs György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: