BMETE12MF12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Diplomamunka AF
A tárgy angol címe: 
Thesis AP
A tárgy rövid címe: 
DiplomamunkaAF
0
0
10
v
Kredit: 
30
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnLabAF1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ÖnLabAF2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Alkalmazott Fizika Szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A diplomamunka témák a képzés 2. szemeszterében kerülnek meghirdetésre és rögzítésre. A hallgatók a 2. és 3. szemeszterben az Önálló laboratórium AF 1 - 2. keretében kezdik meg diplomamunkájuk kidolgozását, majd a 4. félév folyamán elkészítik írásos diplomamunkájukat.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával
Követelmények vizsgaidőszakban: 
aláírás feltétele a témakiírásnak megf. elkészített diplomam. bemutatása és leadása 2 pld-ban és pdf file-ban
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
140
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
80
Egyéb elfoglaltság: 
680
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
900
Ellenőrző adat: 
900
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Richter Péter
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: