BMETE12MF47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló laboratórium AF2
A tárgy angol címe: 
Independent Laboratory AP2
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaboratóriumAF2
0
0
13
f
Kredit: 
13
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12MF08
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ÖnlabAF1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Erdei Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.08.10.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Alkalmazott fizika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat diplomatéma-vezetőjük irányításával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával,írásos és szóbeli beszámoló
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
nincs
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
182
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
52
Egyéb elfoglaltság: 
156
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
390
Ellenőrző adat: 
390
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: