BMETE12MF71

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló laboratórium NA1
A tárgy angol címe: 
Project Laboratory NA1
A tárgy rövid címe: 
ÖnállóLaboratóriumNA1
0
0
7
f
Kredit: 
7
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF08
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.16
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgató diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat témavezetője (konzulense) irányításával.

A hallgató a féléves munkájáról írásban és szóban is beszámol. A minimum 10, maximum 20 oldalas írásos beszámoló tartalmazza a feldolgozott irodalom összefoglalóját, az önálló munka eredményeit és a további feladatok összegzését. Formája hasonló a diplomamunkáéhoz: fejezetekre osztott, hivatkozási jegyzéket, oldal-, képlet- és ábraszámozást tartalmaz. A pontos megértéshez szükségesnek ítélt, de a bemutatandó munka szempontjából kevésbé fontos részeket a mellékletekbe kérjük csoportosítani (ez nem számít bele a mennyiségi korlátba, és nem is kerül értékelésre). A féléves munkát egy rövid szóbeli beszámolón kell összefoglalni, ami egy nyilvánosan meghirdetett előadás formájában kerül megszervezésre a témavezetők, a szakirány felelőse és az alkalmazott fizika területén érdekelt oktató-kutató gárda jelenlétében. A hallgató köteles az írásos beszámoló témavezetővel (konzulenssel) jóváhagyott pdf változatát a szóbeli beszámoló időpontja előtt legalább 7 nappal megküldeni a kurzus felelősének. A szóbeli beszámoló a pótlási hét elején kerül megrendezésre.

A félév végi osztályzatnak három összetevője van: a féléves munka értékelése a témavezető (konzulens) véleménye alapján, az írásos összefoglaló és a szóbeli beszámoló értékelése a tárgyfelelős, a témavezető (konzulens) és a résztvevő oktatók-kutatók véleménye alapján.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával, írásos és szóbeli beszámoló
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
a konzulens folyamatosan biztosítja
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
98
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
80
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál