BMETE13AX20

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratorium MO LEV
A tárgy angol címe: 
Laboratory of Physics
A tárgy rövid címe: 
FizLabMOLEV.
0
0
2
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AX19
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika MO LEV
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Keszthelyi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A fizika elektromosságtan anyagának ismeretére épít
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Villamos mérési módszerekkel kapcsolatos elemi ismeretek nyújtása.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy keretében elvégzendő számítási- és mérési gyakorlatok:
Egyenáramú áramkörök törvényei. Elektromos egyenáramú alapmérések. Ellenállás- és impedanciamérés. Vizsgálatok oszcilloszkóppal. Váltóáramú áramkörök jellemzőinek számítása. Induktív mérőátalakítók vizsgálata. Mérés nyúlásmérő bélyeggel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az osztályzás a mérési gyakorlatokon végzett munka és a mérésekről készített jegyzőkönyvek értékelése alapján történik
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszakban biztosított egy pótlási lehetőség alkalmával,
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vannay László: Fizika II. Műegyetemi Kiadó (091080)
Vannay L., Fülöp F. és Nagy T.: Fizika Gyakorlatok. Műegyetemi Kiadó (05062)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
12
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vannay László
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: