BMETE13MF00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Részecskefizika
A tárgy angol címe: 
Particle Physics
A tárgy rövid címe: 
Részecskefizika
4
0
0
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Jakovác Antal
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, relativitáselmélet, elektrodinamika, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus (MSc) képzés Fizikus szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a részecskefizika eredményeinek áttekintése, és a kvantum térelmélet alapismereteinek elsajátítása. A tárgy oktatásában előkerülő témakörök:
részecskék felfedezése, tulajdonságaik, rendszerezésük szimmetriaelvek alapján részecskék detektálásának elvei, detektorok, részecskegyorsítók
az elektromágneses kölcsönhatás mértékelmélete
a gyenge kölcsönhatás Fermi elmélete és mértékelmélete, paritássértés az erős kölcsönhatás felépítése, kvantum színdinamika kvantumtérelmélet alapjai
szóráselmélet
perturbációszámítás, Feynman diagrammok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel előadásokon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Patkós A. és Polónyi J.: Sugárzás és részecskék (egyetemi tankönyv, TypoTeX, 2000)
Bíró T.: Bevezetés a térelméletbe (Műegyetemi Kiadó, 2002)
M.E. Peskin, D.V. Schröder: An introductions to QFT (Westview Press, 1995)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
64
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Jakovác Antal
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: