BMETE141402

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modern fizika vegyészeknek
A tárgy angol címe: 
Contemporary physics for chemical engineers
A tárgy rövid címe: 
Modern fizika
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE141401
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1e
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921201
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Diff. egyenletek
A tantárgy felelős oktatója: 
Pipek János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.04.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mechanika, elektrodinamika, közönséges differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A vegyészmérnöki alapképzés kötelező tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Fénytan:
A fény visszaverõdése és törése, a geometriai optika alaptörvényei. Huygens elv, Fermat-elv, eikonál-egyenlet. Képalkotás általános törvényei. Vastag lencsék. Lencserendszerek. Optikai eszközök.
A Maxwell-egyenletek hullámmegoldásai. Elektromágneses hullám átlátszó, izotrop közegben. Monokromatikus síkhullámok. Fényhull ám két
közeg határán, Fresnel formulák. A fény polarizációja. A geometriai optika, mint a hullámoptika határesete. A fényinterferenc ia jelensége, feltételei, interferencia kísérletek. Fényelhajlás. A Huygens-Fresnel elv, rács és rés, Fresnel-féle zónák. Lézerek. Holográfia.
- A kvantummechanika alapjai. Állapotok és fizikai mennyiségek. A mérés. Matematikai modell: Hullámfüggvények és operátorok. Sa jétértékek és sajátfüggvények. Kontinuitási egyenlet. Határozatlansági reláció. Schrödinger egyenlet.
- Nemegyensúlyi termodinamika:
A termodinamika főtételei. Homogén és kontínuum rendszerek. Dinamikai törvények. Mérlegek globális és lokális alakja. Lineáris konstitutív törvények, kereszteffektusok, reciprocitási relációk, szimmetriák. Transzportfolyamatok. Hővezetés, termoelektromos e ffektusok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
utóvizsga
Konzultációs lehetőségek: 
kérésre
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy megindulásakor interneten. Bizonyos részekhez használható: 05018 Farkas H. - Wittmann M.: Fizika II.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
22
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Pipek János
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika
Név: 
Ván Péter
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika
Név: 
Wittmann Mária
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika
A tanszékvezető neve: 
Noszticzius Zoltán
A tantárgy adatlapja PDF-ben: