BMETE155309

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumszámitógép fizika 2
A tárgy angol címe: 
Physics of Quantum Computers 2
A tárgy rövid címe: 
KvantumSzgFiz2
2
1
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMEVIEV2018
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Elektromágn.ter
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMEVIHI9353
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Kvantuminfo
Kizáró tantárgyak: 
Kvantum számítógépek (BMETE159302), Kvantumszámítógépek fizikai alapjai (BMETE155206), InformációFiz(BMETE809402)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Apagyi Barnabás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, elektrodinamika, optika, információelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus szak ill. VIK Informatikus és Villamosmérnök szak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Kvantummechanika axiómái. Kétállapotú kvantumrendszer.
2. Ramsey interferométer. Kvantum párhuzamosság.
3. Deutsch-Józsa algoritmus.
4. Ion-csapda számítógép. Hamilton operátor. CNOT kapu megvalósítása.
5. Mag mágneses rezonancia számítógép. Hamilton operátor. CNOT kapu és Bell-állapotok megvalósítása.
6. Majorizáció: Nielsen tétele. Többrészecskés összefonódottság tiszta állapotokra, lokális összefonódottsági mértékek.
7. Majorizáció és alkalmazásai: szeparabilitási probléma, összefonódottság katalízis, sürüségoperátor sokaságok.
8. Rejtett alcsoport probléma. Geometriai, és topológikus kvantumszámítás, összefonódottság geometriája.
9. Fermionikus összefonódottság. Reziduális entrópia és geometriai jelentése, alkalmazások.
10. Összefonódott láncok, és a tight binding modell. Összefonodottság és fázisátalakulások. Állapotpreparáció és a kiegyensúl yozott bázisok.
11. Szilárdtestfizikai implementációk. Kvantum dotok.
12. Spintronika. Si-alapú qubit (Kane-féle) modell.
13. A szupravezetés alkalmazása: Josephson-átmenet és Cooper-pár doboz. Semleges atomok optikai rácsban.
14. Kritikus jelenségek és összefonódottság. Belső dekoherencia qubit rendszerekben, a szennyezések hatása kvantum számítógé pek működésére.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kiadott példák megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information ,2000 Cambridge University Press
Dirk Bouwmeester, Artur K. Ekert, Anton Zeilinger, Artur Ekert:The Physics of Quantum Information,Springer-Verlag Berlin
Imre Sándor and Balázs Ferenc: Quantum Computing and Communications, 2005, Wiley
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Apagyi Barnabás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Lévay Péter Pál
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Varga Imre
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: