BMETE155311

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumgázok
A tárgy angol címe: 
Quantumgases
A tárgy rövid címe: 
Kvantumgázok
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.04.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.05.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kvantummechanika, statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK mérnök-fizikus képzés kötelezően választható modultantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus tárgya az ultrahideg kvantumgázok fizikája. A tematikában szerepelnek az atomok hűtésének, csapdázásának és koherens manipulációjának technikái. Az előadások fő témája a Bose-Einstein kondenzátumok és Fermi-gázok fizikája az elmúlt évek kísérleti eredményei
alapján. Hangsúlyozott szerepet kapnak a kutatási terület perspektívái.
1. Kvantum statisztika, az elfajult Bose- és Fermi-gáz.
2. Atomok lézeres hűtése, magneto-optikai csapda, hűtés a Doppler-limiten túl.
3. Mágneses csapdák, optikai csapdák.
4. Hideg ütközések, párologtató hűtés, keveréses hűtés.
5. Híg Bose-gáz átlagtér leírása, Gross-Pitaevskii egyenlet, Thomas-Fermi közelítés, kollektív gerjesztések, szuperfolyékonyság, örvények.
6. Bose-Einstein kondenzátum interferenciája, Josephson-effektusok. Atomok koherens manipulációja, anyaghullám interferométerek.
7. Mágneses mikrocsapdák, atom-felület kölcsönhatások.
8. Kvantumgázok optikai rácspotenciálban, sávszerkezet, Bloch-oszcilláció. Szuperfolyékony – Mott-szigetelő átmenet. Egydimenziós kvantumgázok, Tonks-Girardeau gáz.
9. Feshbach rezonancia, photoasszociáció, hideg molekulák.
10. Fermi-gázok, fermion párok, BEC-BCS átmenet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
sikeres vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való megállapodás után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Huang, K., 1963, Statistical Mechanics, (Wiley, New York).
Metcalf, H. J. and P. van der Straten, 1999, Laser Cooling and Trapping, (Springer Verlag, New York).
Zimmermann, C. and M. Weidemüller, 2003, Interactions in ultracold gases, (Wiley-VCH, Weinheim).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fortágh József
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Eberhard-Karls-Univ. Tübingen
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: