BMETE159302

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumszámitógépek
A tárgy angol címe: 
Quantum computers
A tárgy rövid címe: 
Kvantumgépek
4
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Apagyi Barnabás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.04.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, elektrodinamika, optika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható szakmai tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A. Kvantum algoritmusok.
Kvantummechanika axiómái. Kétállapotú kvantumrendszerek. Kvantumbit, kvantumregiszter, kvantumkapu. Összefonódott és szuperponált állapotok. 1- és 2-qubites kapuk. Bell-állapotok, GHZ-állapotok . Kvantum teleportáció. Ramsey interferométer. Kvantum párhuzamosság. Deutsch-Józsa algoritmus. Von Neumann entrópia. Összefonódottsági mértékek két és három qubit esetén. Schmidt dekompozició. Rejtett alcsoport probléma.
B. Kvantum számítógépek.
Box potenciál számitógép, harmonikus oszcillátor számitógép, optikai foton számitógép. Foton-atom számitógép. Jaynes-Cummings hamiltoni. Ion-csapda számítógép. Hamilton operátor. CNOT kapu megvalósítása.Mag mágneses rezonancia számítógép. Hamilton operátor. CNOT kapu és Bell-állapotok megvalósítása.Fénypolarizációs állapot teleportálása. GHZ összefonódott állapotok előállítása. Bell -egyenlőtlenségek tesztje. Kvantumpötty és más szilárdtest-fizikai számitógép. Dekoherencia általános tárgyalása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kiadott példák megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A feladatok megoldása a vizsgaidőszak második hetéig pótolható
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information ,2000 Cambridge University Pres
Dirk Bouwmeester, Artur K. Ekert, Anton Zeilinger, Artur Ekert:The Physics of Quantum Information,Springer-Verlag Berlin
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
56
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
160
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Apagyi Barnabás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Lévay Péter Pál
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Varga Imre
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: