BMETE15AF27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantummechanika 1
A tárgy angol címe: 
Quantum Mechanics 1
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF30
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, elektrodinamika, lineáris algebra, analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika alapképzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a kvantummechanika elméleti és módszertani alapjainak megismertetése.

Tematika:
A kvantummechanika kísérleti előzményei.
Matematikai apparátus: Hilbert tér, operátorok, operátorok sajátértékei. Schrödinger-egyenlet. A hullámfüggvény valószínűségi értelmezése. Méréselmélet. A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés.
Szabad részecske, folytonos energiaspektrum. Alagúteffektus. Harmonikus oszcillátor. Léptető operátorok.
Impulzusmomentum operátorok és sajátértékeik. Impulzusmomentum összeadás. Centrális potenciál, radiális Schrödinger egyenlet. Hidrogénatom.
Közelítő módszerek: variációs módszer, stacionárius és időfüggő perturbációszámítás. A spin. A részecskék azonosságának elve. A Pauli-elv. Atomok és periódusos rendszer.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a kapcsolódóKvantummechanika gyakorlat 1tárgy teljesítése legalább elégséges eredménnyel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
vizsgaidőszak elején, szorgalmi időszak végén
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Apagyi Barnabás: Kvantummechanika, Műegy. jegyzet, 2005. — Dr. Szunyogh László, Kvantummechanika, elektr. jegyzet
Marx György: Kvantummehanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Nagy Károly: Kvantummechanika, Tankönyvkiadó Budapest, 1978.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
4
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: