BMETE15AF56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Relativisztikus kvantumelmélet
A tárgy angol címe: 
Relativistic Quantum Theory
A tárgy rövid címe: 
RelativisztikusKvantumelmélet
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Elektrodinamika 1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF49
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika 1
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF40
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Csoportelmélet fizikusoknak
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.11.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.01.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantummechanika, elektrodinamika, csoportelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy bevezetést nyújt a relativisztikus kvantumelméletbe. Az érintett témakörök:

Lorentz csoport és Poincaré csoport, ábrázolások. Klein-Gordon egyenlet, Dirac egyenlet. Szabad Dirac egyenlet megoldásai. Klein paradoxon. Dirac egyenlet elektromágneses térben. Foldy-Wouthuysen transzformáció, nemrelativisztikus határeset. Klein-Gordon és Dirac egyenlet alkalmazása a hidrogén atomra. Dirac-tenger, pozitron, töltéskonjugálás. Sokrészecske rendszerek leírása, másodkvantálás. Elektromágneses mező kvantálása Coulomb mértékben, fotonok. Szabad Klein-Gordon és Dirac mezők. Relativisztikus Coulomb szórás. Spontán párkeltés külső elektromos mezőben (Schwinger effektus).

The course gives an introduction into relativistic quantum theory. Topics discussed are:

The Lorentz and Poincare group, and their representations. Klein-Gordon and Dirac equations. Solutions of the free Dirac equation. Klein paradox. Dirac equation in electromagnetic field. Foldy-Wouthuysen transformation, non-relativistic limit. Applying the Klein-Gordon and Dirac equations to the hydrogen atom. Dirac-sea, positron, charge conjugation. Description of many-particle systems, second quantisation. Quantisation of the electromagnetic field in Coulomb gauge, photons. Free Klein-Gordon and Dirac fields. Relativistic Coulomb scattering. Spontaneous pair creation in external electric field (Schwinger effect).

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
32
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Szunyogh László